Prof.Dr. Erhan ÖNER © 2001 info@uzaktanegitimplatformu.com

Uzaktan Eğitim Platformu Prof.Dr. Erhan ÖNER Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi


TEM2004

Boyama ve Bitim İşlemleri Teknolojisi


Dersin Amacı


Dersin amacı, doğal tekstil liflerinin ve sentetik tekstil liflerinin boyanmasına ve bitim işlemlerine ait teorik ve pratik bilgileri detayları ile aktarmaktır. Ders, tekstil liflerinin ön terbiye işlemleri, terbiye işlemleri, bitim işlemleri, işlem görmüş materyalin performansına ait test metotlarını ve bu işlemlerde kullanılan makinalar hakkında bilgi içermektedir.
Kapsam