Prof.Dr. Erhan ÖNER © 2001 info@uzaktanegitimplatformu.com

Uzaktan Eğitim Platformu Prof.Dr. Erhan ÖNER Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi


TEM306

Tekstilde Toplam Kalite Yönetimi


Dersin Amacı


Bu dersin amacı, kalite güvencesi ve yönetimi çerçevesinde istatistiksel kalite kontrol metotlarını ve felsefesini öğretmektir. Ders, kalite yönetiminin temel kavramlarını, kalite kontrol diyagramlarını, proses yeterlilik analizini, kabul örneklemesini, deney tasarımını ve bu konulara ait teorik bilgileri ve uygulamaları içermektedir.Kapsam